Menu

Formularz

Regulamin Willi Laterna Magica

Witamy serdecznie w Willi Laterna Magica. W celu zapewnienia Naszym Gościom jak najlepszego, bezpiecznego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

 1. Postawienia ogólne
  1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.
  2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
  3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Willą Laterna Magica, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Warunki rezerwacja i zasady płatności
  1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.
  2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 7 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
  3. Pozostała część należności, Klient zobowiązany jest zapłacić najpóźniej dzień w dniu przyjazdu, przelewem na konto Willi Laterna Magica. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość płatności gotówką w dniu przyjazdu.
  4. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Klient otrzyma potwierdzenie poprzez e-mail lub sms.
  5. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.
  6. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi.
  7. Klient ma prawo do zmiany terminu rezerwacji, przedłużenia lub zmiany liczby osób, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 7 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji. Willa Laterna Magica zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
  8. W okresie wakacyjnym (sezon wysoki), nie przyjmujemy z wyprzedzeniem, rezerwacji na pobyty krótsze niż 7 dni.
  9. Na życzenie Klienta wystawiamy rachunki i faktury VAT.
 3. Zakwaterowanie
  1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz.16.00, a kończy o 10.00 dnia następnego.
  2. Klient zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przybyciu do Willi. Przy wydawaniu kluczy Klient zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
  4. Cisza nocna w pensjonacie obowiązuję od godziny 23 do 6 rano.
  5. W pokojach i w budynku Willi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach Willi nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń lub aparatów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, farelek, czajnika elektrycznego itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie dotyczy ładowarek do telefonu i laptopów, suszarek do włosów, golarek elektrycznych itp.
  7. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw przez dzieci odbywa się wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
  8. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. Klienci zobowiązani są do zamknięcie drzwi na wszystkie zamki do których otrzymali klucze, przy każdorazowym wyjściu z obiektu .
  9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
  10. Willa Laterna Magica zobowiązana jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku na terenie obiektu. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do personelu Willi.
 4. Pobyt dziecka
  1. Dziecko do lat 3 nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.